Salgsbetingelser & Vilkår

Disse vilkårene og betingelsene representerer en bindende avtale mellom Haug projects AS og deg. Det er viktig at du forstår ditt ansvar og begrensningene for tjenestene du velger å bruke. Ved å bruke nettstedet vårt eller noen av tjenestene våre godtar du vilkårene våre.

MEDLEMSKAP

Medlemsavtalen er en løpende abonnementstjeneste med 18 års aldersgrense. Vi tilbyr medlemskap med binding og uten binding. Pris, betalingsmetode og eventuell binding eller prøveperiode avhenger av hvilket abonnement som er tegnet.

TJENESTEYTER OG BRUK AV PRODUKT

Bruker står ansvarlig for å hele tiden holde seg oppdatert til våre tjenester og sin egen ytelse av medlemskapet. Dersom bruker ikke eksempelvis besvarer vår oppfølging kan ikke vår tjeneste bli gitt i sin helhet. Likevel kan bruker når som helst besvare/oppdatere/fullføre hva som blir etterspurt og få full tilgang til eksempelvis nytt program eller ny funksjon på vår nettside.

BETALING AV MEDLEMSKAP

Medlemmet skal betale månedlig eller årlig medlemsavgift etter avtale, det samme gjelder foresatte eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

Ved manglende kortbetaling vil det bli sendt elektronisk faktura til registrert e-postadresse. Fakturagebyr tilkommer.

Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

PRØVEPERIODE

Medlemskap innenfor prøveperiode er gratis og åpen mot oppsigelse uten kostnad.

Dersom prøveperioden utløper vil man bli belastet for medlemsavtalen man har valgt. Det gis ingen refusjon ved påbegynte måneder eller år.

BINDINGSTID/OPPSIGELSE

Medlemskap med binding kan ikke oppheves før det totale beløp som er tegnet er betalt. Dette kan gjøres via en engangssum dersom kunden ønsker å oppheve medlemskapet. Det gis ingen refusjon ved påbegynte måneder eller år. Kontakt kundeservice@stianhaug.no for å finne resterende beløp og videre informasjon.

Kontakt kundeservice@stianhaug.no for å finne resterende beløp og videre informasjon.

SLIK AVSLUTTER DU MEDLEMSKAPET

Medlemskapet må avsluttes på “min side” og kan ikke avsluttes på noen annen måte enn dette. Slik avslutter du medlemskapet når du er logget inn som bruker:

Gå inn på Meny > Mitt medlemskap > Avbryt > Fullfør kansellering > Bekreft

Bruker står ansvarlig for å avslutte sitt medlemskap uavhengig om det er under prøveperiode, betaling eller om bindingsperiode har utløpt. Medlemskap vil ikke bli refundert eller kansellert dersom bruker ikke følger vilkårene.

Ved manglende tilgang til din bruker kan du trykke ​“Glemt Passord”​ ved logg inn. Eller overføre ditt gamle medlemskap (Medlem før 1.6.2019). ​Gjennom denne linken.

Har du spørsmål kan det rettes til epost: ​kundeservice@stianhaug.no

FRYST MEDLEMSKAP

Vi tilbyr å fryse medlemskap under prøveperiode, uten binding og ved eventuell dokumentasjon fra lege opp til 90 dager uten kostnad. Når medlemskapet fryses forsvinner all tilgang av program og coaching. Medlemskapet vil automatisk starte opp etter angitt periode. Dersom et medlemskap under prøveperiode blir fryst vil prøveperioden utløpe ved oppstart dersom lengden på pausen i medlemskapet overstiger prøveperioden.

ANGRERETT OG REFUSJON

Når du kjøper tilgangen til tjenesten får du tilgang til de digitale tjenestene umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf angrerettlovens § 22 bokstav n. Det gis ingen refusjon ved påbegynte måneder eller år.

REKLAME

Ved å registrere deg på StianHaug.no godtar du å motta reklame på e-post og/eller SMS. Vi vil kun sende ut relevant reklame og tilbud.

BRUKEROPPLYSNINGER

StianHaug.no lagrer navn, epost og eventuelt adresse og tlf til eget bruk. Kortinformasjon lagres ikke. Brukeropplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli solgt til tredjepart.

Kunden plikter å holde stianhaug.no oppdatert med gjeldende telefonnummer, mail og adresse.

Haug Projects AS står ikke ansvarlig for feilinformering av kundens alder, navn, epost,kortinformasjon eller helseopplysninger.

Det er kunden sitt ansvar og meddele riktig og sann informasjon.

Dersom identitetsforfalskning er funnet sted vil dette politianmeldes.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle medlemmer står ansvarlig for å bruke våre tips og program korrekt etter sin egen helse. Alle usikkerheter og problemstillinger må avklares med lege etter eget ansvar. Haug Projects AS står ikke ansvarlig for helserelaterte problemstillinger som eksempelvis allergier eller sykdom, og heller ikke skader som kan forekomme av feil teknikk, overbelastning eller tidligere historikk.

Viktigheten om å alltid utøve korrekt teknikk og følge egen helse i samråd med lege står på eget ansvar.

LOVVALG, TVIST OG VERNETING

Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

Tvister mellom Medlemmet og Haug Projects AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. For å sende inn forliksklage kan det gjøres på denne lenken, der vil du også kunne se stegene for å gjennomføre klagen riktig. Du kan også lese hvordan forliksrådet fungerer her.